SHOP BY CATEGORIES

BEST SELLER PRODUCTS

LATEST ARTICLES

บ้องแรงโน้มถ่วง, gravity bong

บ้องกัญชาแรงโน้มถ่วง Gravity Bong

บ้องกัญชา ยกระดับการสูบของคุณด้วย บ้องแรงโน้มถ่วง หรือที่เรียกกันว่า Gravity bong การใช้งานนั้นจะแตกต่างจากบ้องกัญชาแบบทั่วไป โดยที่บ้อง…

Read More »

การใช้เชือกขี้ผึ้งกับบ้องกัญชา

เชือกขี้ผึ้ง หรือที่เรียกกันว่า hemp wick ใช้สำหรับการจุดไฟ ใช้งานได้ง่าย แต่จะดีกว่าการจุดไฟด้วยวิธีอื่นๆ อย่างไรในการใช้งานกับบ้องกัญชา ส่วนใหญ่…

Read More »

กัญชาไฮบริด (hybrid) คืออะไร?

กัญชาไฮบริด หรือ กัญชา hybrid คือ พืชกัญชาที่มีลักษณะร่วมกันระหว่าง indica และ Sativa กัญชาส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ลูกผสม ความแตกต่างระหว่างกัญชาลูกผสมก็คือ…

Read More »

HighSoStore

เว็บไซต์สำหรับคนรักการสูบ

เราจำหน่าย

สินค้า RAW ของแท้ 100%

ไม่มีของก๊อป ไม่มีของปลอม

FEATURED PRODUCTS

ON SALE PRODUCTS​

หากต้องการซื้อสินค้าจาก HighSoStore เป็นจำนวนมาก สามารถติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มขายส่ง

ฝากข้อความถึง HighSoStore

สอบถามรายละเอียดสินค้า โปรโมชั่น หรือคำถามอื่น ๆ
ฝากข้อความไว้แล้วทีมของเราจะติดต่อกลับไปหาคุณ ภายในระยะเวลาอันสั้น

Contact Form

LATEST ARTICLES

บ้องแรงโน้มถ่วง, gravity bong

บ้องกัญชาแรงโน้มถ่วง Gravity Bong

บ้องกัญชา ยกระดับการสูบของคุณด้วย บ้องแรงโน้มถ่วง หรือที่เรียกกันว่า Gravity bong การใช้งานนั้นจะแตกต่างจากบ้องกัญชาแบบทั่วไป โดยที่บ้อง…

Read More »

การใช้เชือกขี้ผึ้งกับบ้องกัญชา

เชือกขี้ผึ้ง หรือที่เรียกกันว่า hemp wick ใช้สำหรับการจุดไฟ ใช้งานได้ง่าย แต่จะดีกว่าการจุดไฟด้วยวิธีอื่นๆ อย่างไรในการใช้งานกับบ้องกัญชา ส่วนใหญ่…

Read More »

กัญชาไฮบริด (hybrid) คืออะไร?

กัญชาไฮบริด หรือ กัญชา hybrid คือ พืชกัญชาที่มีลักษณะร่วมกันระหว่าง indica และ Sativa กัญชาส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ลูกผสม ความแตกต่างระหว่างกัญชาลูกผสมก็คือ…

Read More »

 

Powered by
ไม่แสดงตน
ไม่แสดงตน
Reviewer
5/5

👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

5 เดือน ago
ไม่แสดงตน
ไม่แสดงตน
Reviewer
5/5
5 เดือน ago
ไม่แสดงตน
ไม่แสดงตน
Reviewer
5/5
5 เดือน ago